Ons Doel

Het faciliteren bij het invullen van technische vraagstukken met betrekking tot een doelmatig en doeltreffend beheer en onderhoud van gebouwen

Onze diensten

Beheer en Instandhouding

Installatie keuringen

Meerjarig onderhoudsplanning

Toezicht houden bij uitvoering

Geen project te groot of te klein

Inleiding

Op dit moment is er in “de markt” van gebouwen Beheer en Onderhoud een stijgende vraag naar verduurzaamheid. Gebouw beherende organisaties hebben geen of onvoldoende informatie en zijn op zoek naar organisaties die kunnen helpen bij het invullen van dit vraagstuk.

Invullen van vragen rondom gebouwen Beheer en Onderhoud

Voor het invullen van vraagstukken m.b.t. gebouwen Beheer en Onderhoud is een goede basis van (technische) informatie nodig. Denk hierbij aan complete bouwkundige ondergronden incl. ruimtenummers en de daarbij behorende technische installaties. Deze informatie moet up to date, eenduidig en makkelijk (mobiel) toegankelijk zijn.

Technische Informatie

Het hebben van goede technische informatie is van strategisch belang voor een gebouw beherende organisatie. Deze informatie kan worden opgeslagen, in een centrale technische database, met daarin een gebouwdossier per te beheren gebouw met bijbehorende verdieping(en).

Gebouwdossier

Een gebouwdossier geeft een totale inkijk naar alle van toepassing zijnde indicatoren rondom het beheer van een gebouw. Het is een basisdossier waarin alle relevante technische informatie op één plek bewaard en bijgehouden wordt. Ideaal voor de technisch dienst en de uitvoerende aannemers en installateurs. Ook geeft het houvast en een prima startpunt voor het inrichten en uitvoeren van Bouwbesluit, meerjarige onderhoudsplanning (MJOP), keuringen zoals bijv. NEN 1010 (veiligheidsbepalingen) en NEN3140 (bedrijfs-voering), Legionella, gebruikersvergunningen en opstarten van verduurzamings-projecten.

NB Aandachtpunt is de juiste definitie van het begrip en de inhoud van een gebouwdossier, dit wordt altijd afgestemd met de gebouw beherende organisatie.