Onze Diensten
Onze diensten

Beheer en Instandhouding

Installatie keuringen

Meerjarig onderhoudsplanning

Toezicht houden bij uitvoering

Meerjarig onderhoudsplanning

De toegevoegde waarde van MJOP

Ieder gebouw heeft behoefte aan preventief en correctief onderhoud. Bij een groot gebouw en/of meerdere gebouwen is de uitvoering hiervan omslachtig omdat er met veel type installaties en onderlinge samenhang rekening gehouden moet worden. Daarbij komt vaak nog dat de beheer- en onderhoudskosten verdeeld moeten worden (inclusief prioriteiten en planningen) over de jaren en reserveringen voor grotere investeringen moeten worden gedaan(spreidingen van). Een MJOP is dus uitermate geschikt voor gebouwbeheerders met meerdere of grote gebouwen.

Met behulp van de aanwezige technische informatie worden de hoeveelheden en m2 bepaald. Aansluitend worden de van toepassing zijnde gebouwen per bouwdeel geïnspecteerd. De inspecties worden uitgevoerd op basis van de NEN 2767 (Conditiemeting voor bouw- en installatiedelen).