Deze Pagina wordt binnen kort vernieuwd.

Find2Act organiseert informatie beschikbaarheid vanuit de behoefte van mensen die de informatie gebruiken. En wij realiseren ons daarbij dat u zo min mogelijk wilt betalen voor onnodig of overbodig werk. Hoe pakken wij dat aan?

Find2Act

Algemeen

Visie

Aanpak

Producten

Find2Act: Algemeen

Ontbreekt bij u ook wel eens een document? Of moet u werken met een verouderde versie? Kost het u soms veel tijd de juiste informatie te vinden of wordt er dubbel werk gedaan?

 

Informatie delen kan anders.

Beter en sneller.


Begin bij de vraag en manage de wachttijd!
In uw organisatie worden veel documenten gemaakt/gedistribueerd. Toch zult u in de praktijk ervaren dat ondanks de mooie systemen voor de bedrijfsvoering er regelmatig op de werkvloer of op locatie problemen ontstaan wanneer blijkt dat informatie niet directe beschikbaar- en/of bruikbaarheid is:
 

 • Bij de bouw van een technische installatie op locatie blijkt dat in het technisch bestek dat niet de laatste wijzigingen zijn meegenomen.
 • Een service monteur is de vorige keer vergeten een aanpassing door te geven en nu ligt er alleen maar een verouderde installatie tekening.
 • Voor een ISO-certificering komt aan het licht dat een aantal plattegronden of bouwtekeningen ontbreekt.
 • Na een half uur rijden voor een inspectie blijkt er op de locatie geen volledige set met technische tekeningen te zijn.
 • Bij de bouwoplevering is de meest recente vergunning aanvraag niet voorhanden.


Kortom werken is ook voorkomen van fouten en beheren van wachtrijen geworden. In de praktijk kan het door verschillende oorzaken mis gaan en moet er worden gewacht, gezocht of terug worden gereden of een nieuwe afspraak worden ingepland. En zo zijn er talloze voorbeelden waar het tijd en geld koste om uiteindelijk met de juiste informatie verder te gaan werken.
Find2Act biedt een andere oplossing die terug gaat naar de oorsprong van informatie gebruik. Wij kiezen voor een benadering van documentbeheer die zorgt voor beschikbaarheid op maat. Bij ons staat de informatievraag centraal en de opslag van informatie ontkoppelen wij van de structuur die van belang is voor de maker van de informatie. De vraag bepaalt de beschikbaarheid. Wij leveren wat nodig kan zijn en bij voorkeur niet meer dan dat. Informatie en feedback kan rechtstreeks gedeeld worden. Papier en Mail zijn immers geduldig. Daardoor ontstaan er minder en kortere wachtrijen. Deze voordelen blijken groter dan verwacht.
De basis van onze oplossing is FileMaker, een relationele databaseapplicatie die begin jaren '90 is bedacht en ontwikkelt door Apple en waarin, net als alle andere oplossingen van Apple, de gebruiker centraal staat. Het is een platform onafhankelijk programma zodat het op vrijwel ieder device werkt.
 

 • Informatie distributie op basis van behoefte.
 • Beschikbaar op iedere (werk) plek/locatie.
 • Directe digitale feedback.
 • Voorkomen van fouten met versies van normen, protocollen, tekeningen, specificaties, opdrachten en werkinstructies.
 • Regie op de afhandeling van informatie.
 • Zeer korte zoektijden
 • Papieren documenten worden op de locatie overbodig
 • Reduceren van aantal en doorlooptijden van wachtrijen
 • Reduceren van handeling en printkosten
 • Betere rapportage over voortgang en resultaat
 • Meer inzicht voor uw klant
 • Snellere en betere beslissingen

 

CONTACT
Benieuwd? Wij gaan graag met uw organisatie om de tafel zitten/staan om te horen hoe uw organisatie met informatie distributie om gaat. En wij vertellen natuurlijk meer over onze aanpak en hoe wij denken u te kunnen helpen. Ga naar het Tabblad contact, rechts boven op dit scherm.