Onze Diensten
Onze diensten

Beheer en Instandhouding

Installatie keuringen

Meerjarig onderhoudsplanning

Toezicht houden bij uitvoering

Installatie keuringen

Het belang van een NEN 1010 en 3140 inspectie

Het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen kunnen risico’s opleveren. Daarom verplichten de wetgeving (Arbowet) en verzekeraars, dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn. Werkzaamheden moeten veilig gebeuren. Het is aan de werkgever en de werknemer om deze risico’s tot het minimum te beperken, dit kan gerealiseerd worden door een periodieke controle te laten uitvoeren.

Het belang van een legionellapreventie

Wanneer u of uw organisatie eigenaar is van een gebouw(en) met een collectieve leidingwater-installatie bent u wettelijke verplicht om de noodzakelijke maatregelen te nemen t.b.v. legionellapreventie. Een normoverschrijding van de legionellabacterie is niet wenslijk en heeft grote gevolgen voor de gebruikers en/of bewoners van de te beheren gebouw(en).